Selvværdsarbejde

Picture of Mette Vestergaard

Mette Vestergaard

Dette indlæg handler om emnet selvværd. Det bliver spændende lover jeg dig, fordi jeg kommer med nogle små virkelig effektive hands on værktøjer. Desuden handler det jo om DIG. Så jeg håber du har lyst til at læse videre?

Definitioner:
Først vil jeg lige komme med en kort og klar definition på hvad selvværd er for en størrelse.

Mange kommer nemlig nemt til at rode lidt rundt i de mange forskellige, men temmelig enslydende ord.
Selvværd, selvtillid, selvsikkerhed, selvsikkerhed, selvbillede, selvideal, selvbegreb….. ja der findes mange tæt på enslydende ord.
Jeg vil her kort definere de to første nemlig selvværd og selvtillid, da det oftest er dem, der volder størst problemer.

Selvværd: selvværd er resultatet af en persons opfattelse af sig selv: af sit ydre, sine færdigheder, sine faglige og personlige succeser og sit følelsesliv. Succes på et eller flere af disse områder, er dog langt fra en garanti for et højt selvværd. Tværtimod kommer et højt selvværd af en balance mellem de forskellige aspekter af en persons liv. Selvværd er er en skrøbelig og foranderlig værdi, der vokser, når vi lever i overensstemmelse med vores værdier, og skrumper, når vi ikke retter os efter dem.

Selvtillid: selvtillid kendetegner en person, der på en realistisk måde kan forudse, at han eller hun har de nødvendige ressourcer til at tackle en bestemt slags situation.

Begrebet selvværd kan altså sammenfattes i to overordnede punkter:
Fornemmelsen af personlig kompetence og en indre overbevisning om at have værdi som menneske.

Et sådant selvværd kræver, at man kan:
-acceptere sig selv, som man er
-styre sin følelser
-forhandle med andre
-håndtere en konflikt
-acceptere tingene, som de er (realiteterne)
-hævde sig over for andre
-have tillid til sig selv.

Jeg håber denne definition gav dig lidt klarhed over hvad forskellen på de to størrelser er.

Opbyggelsen af et godt selvværd
Dit selvværd bygges op fra barn af i kontakten med andre mennesker (familie, venner og lærere). På hver deres måde påvirker de alle sammen personens opfattelse af sig selv.

Som voksen spiller omverdenen fortsat en vigtig rolle fordi fx faglige eller følelsesmæssige succeser, fejltagelser eller fiaskoer bygger videre på de påvirkninger man har fået med sig fra barndommen. De negative eller kritiske budskaber fra dem, man er blevet opdraget eller undervist af, har skabt et negativt selvbillede i en, fordi de har sat sig fast og er blevet til en slags indre dialog.

Heldigvis er der håb for det dårlige selvværd, da det jo er en foranderlig værdi, som tidligere nævnt.

På grund af denne skrøbelighed, så er det rigtig godt at vide, hvad man kan gøre, hvis man oplever problemer med sit selvværd, som kommer til udtryk som fx nedtrykthed, mange negative tanker om sig selv og måske at føle sig forkert i verden.

Øvelser og erfaring
Min erfaring med klienter siger mig, at langt de fleste mennesker, kan have gavn af at arbejde med sit (lave) selvværd, da det ofte er det, der er årsagen til mange af livets personlige kriser.

Derfor vil jeg nu komme med lidt fif og øvelser til dig, hvis du har mod på eller lyst til at arbejde med dig selv og dit selvværd.

Øvelse 1 handler om selvværd og udskydelse.
Et livsapekt der knytter sig til selvværdet, er det man kaler “udskydelse”, dvs. tendensen til at udskylde det il imorgen, som kan gøres i dag.
Nyere forskning i selvvørdet har vist, at evnen til selvkontrol pg selvdisciplin i høj grad fremmer et højt selvværd.
Derfor kan du altså lige så godt komme i gang, og få tingene gjort med det samme!
Tendensen til at udskylde ting skyldes manglende selvdisciplin, hvilket ikke gavner dit selvværd. Så skynd dig at få fingeren ud….

Du modvirker altså tendensen til udskydelse (og får bedre selvværd) på følgende måde:
-ved simpelthen at gå i gang! du skal ikke vente på, at motivationen melder sig, for den vil komme helt af sig selv, efterhånden som arbejdet skrider frem. Okay nu tror og håber jeg, at i har fanget hvad der skal til.

En hjælp kan være: læg en plan
-Hvornår begynder du?
-Hvad laver du først?
-inddel opgaven i små etaper af 15-20 minutters varighed
-Og gå i gang!

tænk positivt. Spot de negative sætninger, du siger til dig selv, og skift dem ud med bekræftende og positive sætninger. I stedet for at sige “Åh nej! Hvor har jeg bare ikke lyst til det her!”, kan du fx sige: “Nu vil jeg knokle i 20 minutter. Jeg har masser af energi i dag.”
slut af med at anerkende dig selv for din egen indsats, og ønsk dig selv tillykke med den.

Du kan desuden lave en lille test af dig selv på følgende måde.
Tag et stykke papir og lave to kolonner med tallene 1-5 listet op under hinanden.
I venstre kolonne skal du skrive de fem ting, du er mest tilbøjelig til at udskyde. Derefter skal du i højre kolonne skrive de fem former for frygt, der forhindrer dig i at få tingene gjort med det samme.

Din indre kritiker
Selvværd har rigtig meget at gøre med måden hvorpå du tænker om dig selv.

Nyere psykologiske studier bekræfter ovenstående. Det er bl.a. blevet bevist, at brugen af et mentalt filter, der “fastholder” alt det negative og underkender de positive aspekter ved dig selv og dit syn på dig selv, er skadeligt for selvværdet.

Prøv at læg mærke til, om du har en tendens til at gøre tingene mere neative end de i virkeligheden er og opfattes af andre. Bruger du meget ord som, “skal”. “må” og “er nødt til” i din indre dialog med dig selv?
Hvis du oplever og kommer til at gøre dette, så vil jeg udfordre dig til følgende øvelse.

Øv dig istedet i at bruge ord og vendinger til dig selv i din indre dialog som fx “jeg vil”, “jeg vælger”, og “jeg har besluttet”, da de øger selvværdet. De andre udtryk antyder derimod kontrol eller styring udefra, hvilket vil være godt aat få ændret.

Vi kan have en tendens til på flere måder at tænke dårligt indi os selv om os selv. Vi stempler os selv, kalder os selv for idiot eller et hul i jorden i stedet for bare at sige “jeg begik en fejl”.
Vi skyder skylden på os selv eller andre eller vi føler os som et offer og tænker fx “det var ikke min skyld, de tvang mig til det. Jeg havde ikke noget valg” osv.

Heldigvis kan vi ændre den måde vi tænker på, men det kræver øvelse. Den vej igennem kan vi booste vores selvværd.

Det gælder om at se situationer som helheder med både positive og negative aspekter. Man skal øve sig i at koncentrere sig om det positive, vælge sine ord med omhu (også dem inden i hovedet), tage ansvar for sin handlinger i stedet for at bebrejde sig selv eller skyde skylden på andre, undgå forhastede konklusioner og se situationer så objektivt som muligt.

Øvelse 2 handler altså om at blive mere bevidst omkring din indre kritiker.

Find frem til nogle negative sætninger, du ofte bruger i hverdagen, og skriv dem ned. For eksempel “Jeg kan ikke klare det mere!”.
Streg så alle de negative sætninger over med en rød tus.
Omfavn nu alle de negative sætninger, der udspringer af din måde at tænke på og opfatte verden på, til postitive sætninger, og skriv dem ned på papiret i en talebobel med grøn tus.

Jeg håber du er blevet bare lidt mere bevidst omkring emnet selvværd og hvilken påvirkelig størrelse det er i os mennesker.

Dette var blot starten. Der kommer flere øvelser og mere faktuel viden om samme emne i mit næste indlæg.
Håber du vil følge med og har lyst til at læse mere.

Varme hilsner Mette

Like & Share

Du kan kommentere længere nede.

Indlægget er skrevet af

Du kan følge mig her:

Andre indlæg fra Mette

Kærlig Hilsen

Mette Friis

Følg mig på Instagram @mettefriisterapi

Del gerne denne artikel
Du kan kommentere længere nede.

Dette indlæg har 1 kommentar

  1. Mette

    Tak for ovenstående! Jeg har noteret ovenstående ned😍👏

Skriv et svar

Picture of Mette Vestergaard

Mette Vestergaard

Du kan følge mig her:

Læs flere indlæg

Nu rammer alderen

Klimakteriet, menopausen eller overgangsalderen– ”kært” barn har mange navne…. Personligt synes jeg bedst om ordet menopausen, da ordet

Læs indlægget »