Read more about the article Vælger du de dårlige relationer fra?
{"cameraType":"Wide","macroEnabled":false,"qualityMode":2,"deviceTilt":0.01833300193282561,"customExposureMode":0,"extendedExposure":false,"whiteBalanceProgram":0,"cameraPosition":1,"focusMode":0}

Vælger du de dårlige relationer fra?

I mange år valgte jeg bevidst de dårlige relationer til. Fordi det, for mig, var forbundet med nederlag, at vælge…